Landelijke nieuwsbrief 2019-2020, nr. 2
Wordt deze e-mailing niet goed weergegeven? Bekijk de online versie
Nieuwsbrief 6 maart 2020
Geachte lezer,

Via deze nieuwsbrief informeren wij u over het vertrek van onze bestuurder, Gert van Leeuwen. Per 1 augustus 2020 hoopt hij aan de slag te gaan als bestuurder bij het Van Lodenstein College / Hoornbeeck College.
Verder informeren wij u over de evaluatie passend onderwijs en over de gevolgen van de indexering van de personele bekostiging. Daarnaast geven we u een handreiking voor gesprekken met gemeenten over kinderen met extra ondersteuningsbehoeften en vragen wij uw aandacht voor fase 4 in de warme overdracht tussen PO en VO en tussen PO en S(B)O.
Vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief kunt u stellen via info@berseba.nl.
21 februari 2020

Vertrek bestuurder Gert van Leeuwen

Gert van Leeuwen is benoemd als bestuurder van het Van Lodenstein College en het Hoornbeeck College. Per D.V. 1 augustus 2020 zal hij de overstap maken naar het VO/MBO.

Lees verder
21 februari 2020

Evaluatie passend onderwijs

In de tweede helft van het schooljaar 2019-2020 vindt de evaluatie passend onderwijs plaats. Berséba spant zich in om een positieve bijdrage te leveren aan deze evaluatie en probeert de framing rondom passend onderwijs tegen te gaan.

Lees verder
6 maart 2020

Onderwijs en jeugdhulp: wat moet je weten?

De ondersteuningsvragen van kinderen kunnen dermate complex zijn dat ze de basisondersteuning overschrijden. De school moet dan met de gemeente om tafel om samen na te denken over een juiste inzet van extra onderwijsondersteuning en jeugdhulp.

Lees verder
5 maart 2020

Handreiking PO/VO Fase 4

Over enkele maanden verlaten de leerlingen uit groep 8 onze scholen en maken zij hun start op het VO. Het is belangrijk dat deze stap goed voorbereid wordt.

Lees verder
9 januari 2020

Indexering bekostiging

In de laatste maanden van 2019 is door het Ministerie de herziene bekostiging over de schooljaren 2018/2019 en 2019/2020 gepubliceerd. Hierdoor hebben alle scholen en het SWV een nabetaling op de personele bekostiging ontvangen.

Lees verder
  Toon volledige agenda
Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor primair en speciaal onderwijs, h.o. Berséba

Centraal postadres:
Postbus 433
2980 AK Ridderkerk
Bezoekadres hoofdkantoor:
Kastanjelaan 12
2982 CM Ridderkerk

T: 0180-442617
info@berseba.nl
Klik hier om u af te melden