Landelijke nieuwsbrief 2019-2020, nr. 3
Wordt deze e-mailing niet goed weergegeven? Bekijk de online versie
Nieuwsbrief 29 mei 2020
Beste lezer,

In deze nieuwsbrief kijken we terug op de achterliggende weken. De maatregelen in verband met de Coronapandemie hebben invloed gehad op het leven van elke dag en ook in de komende tijd zullen we de gevolgen hiervan nog ondervinden. Eén van deze gevolgen is het verzetten van onze Algemene Ledenvergadering. U leest hierover in deze nieuwsbrief. Verder informeren wij u over diverse financiële zaken, over de warme overdracht naar VO en S(B)O en over de peiling passend onderwijs die we in de achterliggende weken hebben uitgezet onder onze scholen. Wij wensen u veel leesplezier!
26 mei 2020

Corona en afstandsonderwijs

De scholen hebben een bijzondere tijd achter de rug. Plotseling werden de scholen gesloten en moest het onderwijs op afstand worden gegeven. De onderwijsgevenden hebben een enorme prestatie geleverd door in zeer korte tijd op een geheel andere wijze de kinderen te begeleiden.

Lees verder
13 mei 2020

ALV Berséba verzet naar D.V. 26 oktober 2020

Vanwege de Coronapandemie gaat de Algemene ledenvergadering (ALV) van Berséba op D.V. 15 juni a.s. niet door. De ALV is verzet naar maandag 26 oktober 2020.

Lees verder
28 mei 2020

Jaarverslag en begroting: waar staan we in het proces?

Door het corona-virus en de lockdown zijn de processen rondom het jaarverslag 2019 en de begroting 2020-2021 anders gelopen dan we gewend zijn. In dit nieuwsbericht informeren we u over de voortgang.

Lees verder
28 mei 2020

Subsidieregeling extra ondersteuning

Het sluiten van de scholen heeft een flinke impact gehad op leerlingen, gezinnen, scholen en teamleden. Toch wijzen de eerste berichten erop, dat bij een groot deel van de leerlingen de ontwikkeling bij thuisonderwijs goed is gegaan. Tegelijk geldt dit niet voor alle kinderen. Daarom heeft het Ministerie een subsidieregeling gepubliceerd.

Lees verder
27 mei 2020

Ruim 200 leerkrachten vullen peiling passend onderwijs in

De teller van onze ‘peiling passend onderwijs’ staat inmiddels op 369 ingevulde vragenlijsten. Nieuwsgierig naar de stand van zaken en eerste uitkomsten?! Lees snel verder!

Lees verder
28 mei 2020

Beschikkingen schooljaar 2020-2021

De scholen zullen voor de zomervakantie de nieuwe beschikkingen vanuit Berséba ontvangen. In dit bericht ontvangt u hierover meer informatie.

Lees verder
28 mei 2020

Arrangementen aanvragen: doe het op tijd

Voor een flink aantal leerlingen is het nodig om voor 2020-2021 opnieuw een arrangement aan te vragen. Voor een goede administratieve afhandeling heeft het de voorkeur dat het Loket voor de zomervakantie over deze aanvragen een beslissing heeft genomen.

Lees verder
27 mei 2020

Extra aandacht voor de warme overdracht: juist nu!

Juist in deze periode is het goed om als basisschool extra aandacht te hebben voor een zorgvuldige (warme) overdracht naar het S(B)O of VO om zorg te dragen voor een goede plaatsing en start op de nieuwe school.

Lees verder
28 mei 2020

Opgave thuiszitters niet mogelijk

Elke drie maanden vragen de regiomanagers de leerlingen op, die niet volledig onderwijs volgen. Berséba geeft de thuiszitters – leerlingen die ingeschreven zijn maar geen vorm van onderwijs of begeleiding krijgen – aan de inspectie door. Hoe gaat dat nu vanwege de Coronacrisis?

Lees verder
  Toon volledige agenda
Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor primair en speciaal onderwijs, h.o. Berséba

Centraal postadres:
Postbus 433
2980 AK Ridderkerk
Bezoekadres hoofdkantoor:
Kastanjelaan 12
2982 CM Ridderkerk

T: 0180-442617
info@berseba.nl
Klik hier om u af te melden