Onderschrijding onderwijstijd

Tot 31 juli 2018 was het alleen in het speciaal onderwijs mogelijk, dat een leerling onder bepaalde voorwaarden niet volledig naar school kwam. Vanaf 1 augustus 2018 geldt dit ook voor het (speciaal)basisonderwijs. Over deze materie zijn drie documenten verschenen. De beleidsregel van het Ministerie, een stroomschema vanuit de inspectie en een notitie van Ingrado, de vereniging voor leerplicht.

De informatie vanuit deze verschillende documenten hebben we verwerkt in een PowerPointpresentatie, die stap voor stap ingaat op deze materie. Er bestaan verschillende soorten onderschrijdingen van onderwijstijd. Elk type onderschrijding vraagt zijn eigen acties. Deze zijn in de presentatie opgenomen. In de regio’s Midden en Randstad is deze presentatie reeds aan de orde geweest. In de regio Noordoost zal dit op DV 28 maart gebeuren en in de regio Zeeland op DV 16 april 2019.

In sommige situaties moet u de inspectie toestemming vragen om de onderwijstijd te onderschrijden. Dit moet als de onderschrijding van onderwijstijd niet veroorzaakt wordt door:

  • Paramedische behandeling
  • Vermoeidheid of medische problematiek
  • Behandeling voor revalidatie, epilepsie of voor psychische of psychiatrische problematiek in een instituut waar ook onderwijs wordt gegeven

De presentatie beschrijft de acties die de school in zo’n situatie moet ondernemen. Ouders moeten toestemming geven voor de onderschrijding van onderwijstijd. Hiervoor kan gebruikt gemaakt van een door ons ontwikkeld formulier .

De aanpassing van het beleid onderschrijding onderwijstijd heeft gevolgen voor de melding aan het samenwerkingsverband van leerlingen die niet (volledig) naar scholen komen. Zie hiervoor het nieuwsbericht over thuiszitters.

Als u twijfels hebt of voor een leerling toestemming gevraagd moet worden de onderwijstijd te onderschreden, neem dan gerust contact op uw regiomanager.