Ondersteuning

Berséba legt het primaat bij de preventieve ondersteuning. Daarna(ast) zijn er curatieve ondersteuningsmogelijkheden, in de groep, in de school en bovenschools. De ondersteuning is handelingsgericht. Kenmerken daarvan zijn:

  • uitgaan van de onderwijsbehoeften van de leerling;
  • afstemming op de mogelijkheden van het kind, de groep en de ouders;
  • samenwerking tussen mensen die het kind ondersteunen in zijn ontwikkeling;
  • doelgericht werken aan hoge én bij de leerling passende opbrengsten.

De leerkracht is de cruciale actor in de ondersteuningsstructuur. Het omgaan met diversiteit vraagt om structurele professionalisering, individueel en in teamverband.

Dekkend Netwerk Berséba