Brede Ambulante Dienst

Ambulante begeleiding is een functie van het samenwerkingsverband. Berséba heeft deze functie belegd bij de S(B)O-scholen in onze regio’s. Elke regio heeft dus een eigen ambulante dienst. Deze diensten hebben een eigen website:

De loketten van de regio’s kennen arrangementen met ambulante begeleiding toe. Voor meer informatie over arrangementen, zie de criteria voor TLV en arrangementen