Extra ondersteuning

De extra ondersteuning bestaat uit de specifieke arrangementen voor individuele scholen, die de afgesproken basisondersteuning overstijgen. Extra ondersteuning betreft alle medium en intensieve arrangementen die door Het Loket worden toegekend. Het zijn arrangementen die bestaan uit ambulante begeleiding, al dan niet aangevuld met een budget om inzet van extra personeel binnen de school mogelijk te maken. Voor leerlingen die extra ondersteuning ontvangen wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld. De school voert hierover op overeenstemming gericht overleg met de ouders. Het ontwikkelingsperspectief beschrijft het eindperspectief van de leerling op cognitief en sociaal-emotioneel gebied, en de bijdrage van de extra ondersteuning om dit perspectief te realiseren. Het document biedt school, ouders en inspectie houvast bij het reflecteren op de behaalde opbrengsten. Indien aan de orde worden ook ketenpartners hierbij betrokken. Meer inhoudelijke informatie over de extra ondersteuning die via het samenwerkingsverband wordt aangeboden kunt u vinden via ‘Het Loket’.