Protocollen en richtlijnen

In de praktijk hebben we verschillende middelen tot onze beschikking om de hoogste kwaliteit van ondersteuning te leveren. Dit zijn bijvoorbeeld kwaliteitsindicatoren uit het waarderingskader, protocollen en richtlijnen. Deze vormen het uitgangspunt van ons onderwijskundig handelen en helpen ons de keuze te maken voor de juiste ondersteuning. Kwaliteitsindicatoren vindt u op onze pagina kwaliteitszorg. Op deze pagina vindt u een aantal protocollen en/of richtlijnen.

Protocollen geven aan hoe je in de dagelijkse praktijk moet handelen. De vrijheid van handeling is bij een protocol beperkt. Een protocol geeft namelijk stap voor stap aan hoe gehandeld moet worden. Hieronder volgen een aantal protocollen en/of richtlijnen.

 

Thuiszitters: