Speciale onderwijsvoorzieningen

Berséba werkt nauw samen met de speciale onderwijsvoorzieningen in ons samenwerkingsverband. Onder speciale onderwijsvoorzieningen verstaan wij alle scholen voor Speciaal Onderwijs (SO ZML en SO Cluster 4) en Speciaal Basisonderwijs (SBO). De onderstaande SO- en SBO-scholen zijn bij ons aangesloten. Klik op de school voor meer informatie.

Regio Noordoost:
Eliëzer-en Obadjaschool te Zwolle

Regio Midden:
Rehoboth Onderwijs en Zorg te Barneveld en Ochten

Regio Randstad:
Ds. N.H. Beversluisschool voor SBO te Gouda

De Wijngaard voor SBO te Barendrecht

De Akker voor SBO te Sliedrecht en Werkendam

Samuelschool voor SO te Gouda

De Rank voor SO te Barendrecht en Sliedrecht

Regio Zeeland:
Samuelschool voor SBO en Eben-Haëzerschool voor SO ZML en Cluster 4 te Kapelle