Ondersteuningsplan 2018-2022 (4)

Inmiddels zijn we ruim een half jaar bezig met het ontwikkelen van het ondersteuningsplan (OSP) voor de periode 2018-2022. In het nieuwe (concept) OSP wordt de richting van het beleid voor de komende jaren beschreven. Er is behoefte aan een meer dynamisch plan. Nieuwe ontwikkelingen en trends moeten steeds ingevoegd kunnen worden. Daarom wordt het nieuwe OSP bewust ontwikkelingsgericht geformuleerd.

In de ontwikkeling van het OSP vonden we het belangrijk om samen met alle betrokkenen in ons samenwerkingsverband na te denken over de inhoud en richting.

Voor meer informatie over het proces en de inhoud van het OSP: zie bijlage.