Jaarplan

In het ondersteuningsplan (OSP) staan beleidsvoornemens geformuleerd. Deze worden in de tijd weggezet via een landelijk jaarplan. Daarnaast voert iedere regio zijn eigen jaaragenda die weer gebaseerd is op het OSP en het landelijke jaarplan. Ieder jaar verschijnt er een nieuw jaarplan.