Jaarverslag

Het jaarverslag van Berséba omvat de inhoudelijke en financiële verantwoording van de activiteiten in het achterliggende kalenderjaar. Het jaarverslag wordt in het voorjaar opgesteld en vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering (ALV) in de 3e week van juni.

Jaarverslagen van de achterliggende jaren: