Schoolondersteuningsprofielen

Elke school heeft een (wettelijk verplicht) ondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP geeft de school de visie op ondersteuning van leerlingen weer. De school laat zien wat de sterke en zwakke kanten van hun basiskwaliteit zijn. Naast kengetallen over leerlingen met ondersteuning wordt ook de wijze waarop de (basis- en extra)ondersteuning is georganiseerd beschreven.

Al onze scholen hebben een eigen schoolondersteuningsprofiel (SOP). Scholen zijn verplicht om dit profiel te publiceren op hun website. Op onze scholenlijst vindt u alle webadressen. Bij scholen die geen eigen website hebben, is het schoolondersteuningsprofiel telefonisch op te vragen.