Ontwikkeling KDC Gouda samen met onderwijs

Samen met de Samuëlschool in Gouda en Siloah wordt gewerkt aan het realiseren van een KDC in Gouda. Als deze plannen doorgaan, wordt het KDC gevestigd in het gebouw van de Samuëlschool aan de Wilhelmina van Pruisenlaan in Gouda. Het is de bedoeling dat na realisering van dit KDC er intensief wordt samengewerkt tussen onderwijs en zorg. Kinderen op het KDC die voor één of meerdere dagdelen onderwijs kunnen volgen, gaan dat dan krijgen. Op deze manier wordt gewerkt aan een dekkend netwerk in de regio Randstad. Op woensdagavond 31 mei zal een informatieavond worden gehouden in het genoemde schoolgebouw. Ouders van een kind dat aangewezen is op een KDC zijn hartelijk welkom. De uitnodiging hiervoor vindt u hier.