Opgave thuiszitters niet mogelijk

Elke drie maanden vragen de regiomanagers de leerlingen op, die niet volledig onderwijs volgen. Berséba geeft de thuiszitters – leerlingen die ingeschreven zijn maar geen vorm van onderwijs of begeleiding krijgen – aan de inspectie door. Hoe gaat dat nu vanwege de Coronacrisis?

De onderwijsinspectie heeft de samenwerkingsverbanden geïnformeerd over de opgave van thuiszitters in juni. De boodschap van de inspectie is helder: In juni 2020 hoeven de thuiszitters niet doorgegeven te worden. De aanwezigheid van leerlingen na de herstart van de basisscholen is nog niet op het niveau van voor het sluiten van de scholen. Daardoor kan geen vergelijkend beeld met vorige opgaven van thuiszitters worden gemaakt.

Berséba vraagt in juni dus geen opgave van leerlingen die het onderwijs niet volledig kunnen volgen.