Opgave thuiszitters

Vier keer per jaar moet Berséba de thuiszitters aan de inspectie doorgeven. De gegevens hiervan worden opgevraagd bij de scholen. Sinds 1 augustus 2018 is er nieuw beleid rond onderschrijding van de onderwijstijd. Hierdoor verandert er iets in de opgave van leerlingen, die door de scholen aan het samenwerkingsverband verstrekt moet worden.

Hoe moet de opgave gedaan worden?

De opgave van thuiszitters moet gebeuren via een vast format, zoals de scholen inmiddels gewend zijn. De toelichting bij het format is n.a.v. het nieuwe beleid aangepast.
Wij adviseren de scholen om het opgaveformulier elk kwartaal opnieuw te gebruiken en aan te vullen met nieuwe informatie. Het formulier is dus een soort groeidocument.

Welke kinderen moeten nu gemeld worden en waarom?

  1. Kinderen die voor behandeling vanwege bepaalde problematiek zijn opgenomen in een instituut waar ook onderwijs wordt gegeven (= categorie C). Voorbeelden zijn: revalidatiecentra, epilepsiecentra, behandelinstituten voor psychische of psychiatrische problematiek.
    Waarom? Berséba ontvangt van deze instituten een factuur voor de kosten van geven van onderwijs. Berséba moet dan wel weten, dat het kinderen zijn van één van onze scholen.
  2. Kinderen waarvoor instemming is gevraagd aan de inspectie voor de onderschrijding van de onderwijstijd (= categorie D).
    Waarom? Dit zijn kinderen voor wie een ontwikkelingsperspectief moet worden opgesteld en voor wie extra ondersteuning moet worden ingezet. Berséba dient dan hierbij betrokken te worden.
  3. Kinderen die ingeschreven zijn op de school, maar die zonder een sluitende aanpak van onderwijs en zorg thuiszitten (= categorie 0).
    Waarom? Dit zijn de echte thuiszitters.

Voor de beschrijving van de verschillende categorieën: zie de PowerPointpresentatie onderschrijden onderwijstijd .

Wanneer?

Op vastgestelde momenten ontvangen de scholen een verzoek om melding te doen van de kinderen die hierboven genoemd worden.
Voor 2019 geldt de volgende planning:

Ontvangst verzoek Uiterste datum doorgeven
eerste kwartaal 11 maart 2019 22 maart 2019
tweede kwartaal 10 juni 2019 21 juni 2019
derde kwartaal 9 september 2019 20 september 2019
vierde kwartaal 5 december 2019 16 december 2019

U ontvangt van uw regiomanager de mail met het verzoek om de betreffende leerlingen door te geven. De opgave kunt u aan hem retourneren.