Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is de vertegenwoordiging van de scholen die lid zijn van de Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs. Een belangrijke taak van de ALV is het uitoefenen van controle op het functioneren van de Raad van Toezicht. De taken en bevoegdheden van de ALV zijn uitgewerkt in de artikelen 14 en 15 van de statuten .
De ALV vergadert in de regel één maal per jaar, op de 3e maandag van juni. De eerstvolgende ALV is DV 18 juni 2018.

Terugblik ALV 19 juni 2017

Maandag 19 juni jl werd de vijfde algemene ledenvergadering gehouden. Het verslag van deze vergadering, de powerpointpresentatie en de lezing van Prof. Dr. A. de Muynck kunt u downloaden:

Verslagen eerder gehouden ledenvergaderingen