Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is de vertegenwoordiging van de scholen die lid zijn van de Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs. Een belangrijke taak van de ALV is het uitoefenen van controle op het functioneren van de Raad van Toezicht. De taken en bevoegdheden van de ALV zijn uitgewerkt in de artikelen 14 en 15 van de statuten .
De ALV vergadert in de regel één maal per jaar, op de 3e maandag van juni.

ALV 2022

De 10e ALV is gehouden op maandag 20 juni 2022. Dit was opnieuw een online-bijeenkomst.

Hieronder vindt u het verslag en de PowerPointpresentatie.

Dit waren de vergaderstukken:

 

Verslagen eerder gehouden ledenvergaderingen