Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is de vertegenwoordiging van de scholen die lid zijn van de Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs. Een belangrijke taak van de ALV is het uitoefenen van controle op het functioneren van de Raad van Toezicht. De taken en bevoegdheden van de ALV zijn uitgewerkt in de artikelen 14 en 15 van de statuten .
De ALV vergadert in de regel één maal per jaar, op de 3e maandag van juni.

ALV 2020

De 8e ALV stond gepland op maandag 15 juni 2020. Vanwege de Coronacrisis is deze ALV verzet naar DV 26 oktober 2020. voor meer informatie, zie het nieuwsbericht. De jaarstukken zijn inmiddels wel gereed, maar zullen dus pas officieel op 26 oktober vastgesteld worden. Hieronder kunt u ze inzien.

Verslagen eerder gehouden ledenvergaderingen