Kwaliteitszorg

Als samenwerkingsverband is ons hoofddoel datgene samen te doen wat in het belang is van de kinderen, die onderwijs ontvangen op de scholen die tot onze regio behoren. De ondersteuning voor deze leerlingen staat centraal, op de school en in de regio. Om dat in praktijk te kunnen brengen en waar te kunnen maken, zijn er middelen nodig om gezamenlijk dit doel te realiseren. Eén van de essentiële middelen hiervoor is kwaliteitszorg.

Doen we de goede dingen? En doen we de goede dingen goed? Hoe weten en hoe meten we dat? En hoe houden we dat vast en bouwen we dat uit? Allemaal relevante vragen als we het hebben over zorg voor kwaliteit of kwaliteitszorg.

Hoe kunnen we de goede verbinding leggen tussen het doel en het middel, waarbij we er voor zorgen dat het middel het doel dient en niet een doel op zich wordt. Daar hebben ons als regio intensief mee bezig. Steeds beantwoorden we de vragen met het doel voor ogen. En dan weten we dat goede kwaliteitszorg ondersteunend is voor goede ondersteuning voor en passend onderwijs aan leerlingen.

De wijze waarop de scholen van de regio invulling geven aan kwaliteitszorg is met elkaar door de jaren heen besproken. Samengevat kan gesteld worden dat gezamenlijk is afgesproken dat alle scholen van de regio en het samenwerkingsverband zelf een systeem voor kwaliteitszorg, waarbij afspraken worden vastgelegd, hanteren. Nagaan of de gemaakte afspraken in praktijk worden gebracht vindt plaats middels auditeren, zowel intern als extern.