Raad van Bestuur

Sinds 2016 heeft Berséba een eenhoofdige Raad van Bestuur. De taken en bevoegdheden van de Raad van Bestuur zijn opgenomen in de artikelen 8 t/m 10 van de statuten. Ter uitwerking daarvan is een reglement voor de Raad van Bestuur opgesteld.

De Raad van Bestuur heeft de volgende portefeuilles:

  • Onderwijskundig beleid: inbrengen van ontwikkelingen op het gebied van ondersteuning en begeleiding
  • Kwaliteitsbeleid: realiseren van een adequate en transparante kwaliteitscyclus
  • Organisatiebeleid: besturen van de totale organisatie
  • Communicatiebeleid: onderhouden van relevante contacten met organisaties en instanties om het beleid van het samenwerkingsverband te ondersteunen en te stimuleren
  • Financieel beleid: realiseren van een financieel positief meerjarenperspectief (meerjarenbegroting, jaarrekening, risico-analyse, verantwoording)
  • Organisatiebeleid: ICT, administratieve en facilitaire dienstverlening
  • Personeelsbeleid: ontwikkelen en uitvoeren van het personeelsbeleid (personeelsbeleidsplan, contact, personeelsbeheer)

Sinds 4 april 2022 is de heer F. (Frederik) van Winkelen de interim-bestuurder van Berséba. De bestuurder werkt nauw samen met de regiomanagers. Samen vormen zij het managementteam van Berséba.

Diverse taken van de heer Van Winkelen zijn belegd bij beleidsmedewerkers. Twee regiomanagers, de heren M.C. (René) Dek en J. (Jan) de Waard, werken 1 dag per week als beleidsmedewerker voor het (landelijke) samenwerkingsverband. Daarnaast is de heer J. (Jasper) Jansen voor 1 dag per week in dienst als financieel beleidsmedewerker.