Raad van Toezicht

Vacatures

In de loop van 2022 ontstaan 2 vacatures binnen de Raad van Toezicht vanwege periodiek aftreden en niet meer herbenoembaar zijn van 2 toezichthouders. DV 26 februari start de werving- en selectieprocedure. Voor meer informatie verwijzen we u naar de uitgebreide omschrijving in de volgende documenten:

Huidige samenstelling

De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn opgenomen in de artikelen 11 t/m 13 van de statuten. Ter uitwerking daarvan is een reglement voor de Raad van Toezicht opgesteld.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

  • T.A. Stoop, bestuurder van de stichting Cedrah, voorzitter
  • G. Boonzaaijer, eigenaar van een advies- en administratiekantoor, wethouder van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, vice-voorzitter
  • J. Bakker, bestuurslid van de Petrus Dathenusschool in Hilversum, senior-beleidsmedewerker bij de gemeente Nieuwkoop
  • J. Kuijers, directeur van de Koning Willem-Alexanderschool in Staphorst
  • J. Timmer, gepensioneerd, voorheen directeur van Rabobanken in Groot-Ammers, Nunspeet en Vijfheerenlanden
  • drs. A. Verweij, directeur-bestuurder van Educatis te Utrecht
  • mr. L. Vogelaar, gepensioneerd, voorheen bestuurlijk-juridisch medewerker van de VBSO

De heren Stoop en Boonzaaijer vormen de commissie Werkgeverschap; de heren Bakker en Timmer de Auditcommissie.

De Raad van Toezicht is lid van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijs Instellingen (VTOI).

Documenten: