Raad van Toezicht

Huidige samenstelling

De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn opgenomen in de artikelen 11 t/m 13 van de statuten. Ter uitwerking daarvan is een reglement voor de Raad van Toezicht opgesteld.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

  • T.A. Stoop, bestuurder van de stichting Cedrah, voorzitter
  • G. Boonzaaijer, eigenaar van een advies- en administratiekantoor, wethouder van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, vice-voorzitter
  • mr. B.J. Agteresch, advocaat bij BVD Advocaten.
  • J. Bakker, bestuurslid van de Petrus Dathenusschool in Hilversum, senior-beleidsmedewerker bij de gemeente Nieuwkoop
  • E.L. Floor, financieel manager Van Lodenstein College en Hoornbeeck College
  • J. Kuijers, directeur van de Koning Willem-Alexanderschool in Staphorst
  • drs. A. Verweij, gepensioneerd, voorheen directeur-bestuurder van Educatis te Utrecht

De heren Stoop en Boonzaaijer vormen de commissie Werkgeverschap; de heren Bakker en Floor de Auditcommissie.

De Raad van Toezicht is lid van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijs Instellingen (VTOI).

Documenten: