Ouders

Samen met de ouders 

We hechten grote waarde aan de betrokkenheid van ouders. Leerkrachten onderhouden nauw contact met ouders over de ontwikkeling van hun kind en de ondersteuning die daarvoor nodig is. Als ouders vragen hebben, kunnen ze deze altijd stellen aan de school.

Om de betrokkenheid van ouders te stimuleren heeft Berséba in afstemming met de Reformatorische Oudervereniging (ROV) een plan ouder- en leerkrachtbetrokkenheid opgesteld. Vervolgens is een stimuleringsproject ouderbetrokkenheid van start gegaan. Hierbij is de samenwerking van reformatorische scholen met de ouders van de scholen onderwerp van onderzoek en begeleiding geweest.

Het onderzoek heeft plaatsgevonden op acht basisscholen. Uit het onderzoek blijkt dat ouders over het algemeen tevreden zijn over de samenwerking. Opvallend is wel dat ouders minder tevreden zijn dan de scholen zelf, hoewel leraren ook wensen hebben ten aanzien van de betrokkenheid van ouders. Het eindrapport van het stimuleringsproject bevat adviezen voor zowel ouders als scholen om de samenwerking te verbeteren. Deze rapportage wordt met alle scholen die aangesloten zijn bij Berséba besproken.