Ouders

Samen met de ouders 

Ouders kiezen zelf bij welke school zij hun kind aanmelden. Bijvoorbeeld de dichtstbijzijnde school of een school met een onderwijsvorm die hen aanspreekt. Denken ze dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft? Ze overleggen dat dan met de school. Samen met de ouders zoekt de school een passende oplossing voor hun kind.

We hechten grote waarde aan de betrokkenheid van ouders. Leerkrachten onderhouden nauw contact met ouders over de ontwikkeling van hun kind en de ondersteuning die daarvoor nodig is. Als ouders vragen hebben, kunnen ze deze altijd stellen aan de school.