Belangenorganisaties

ROV

Binnen de achterban van Berséba behartigt de Reformatorische Ouder Vereniging (ROV) de belangen van ouders met kinderen op christelijke-  en reformatorische scholen. Dit geldt voor het (speciaal) basis-, voortgezet- en middelbaar onderwijs. Zij spreken in Den Haag met politici (leden van de Tweede Kamer) en met het ministerie van OCW. Ouders & Onderwijs is de koepelorganisatie voor alle ouderverenigingen en -initiatieven. Hier werkt de ROV nauw mee samen. Tevens fungeert de ROV als vraagbaak voor ouders en geeft ze adviezen en ondersteuning indien dat nodig is. De ROV geeft graag voorlichting en informatie op scholen over haar vereniging of spreekt op ouderavonden over het goed invullen van Ouderbetrokkenheid.