Zorgplicht schoolbestuur

De school regelt het

Ouders melden hun kind aan bij de school van hun keuze. Deze heeft dan een ‘zorgplicht’. Ze bespreekt eerst met de ouders de mogelijkheden (eventueel met inzet van extra ondersteuning van het samenwerkingsverband) binnen de eigen school. Heeft een kind extra ondersteuning nodig die de school niet zelf kan bieden, dan zoekt de school een beter passende plek op een andere school in het samenwerkingsverband. Daarvoor legt de school contact met de zorgmakelaar en Het Loket van het samenwerkingsverband. Dat gebeurt uiteraard in nauw overleg met de ouders. De samenwerkende scholen regelen en betalen de extra ondersteuning. Ouders hoeven geen ingewikkelde procedures te doorlopen.