Partners

Elkaar versterken

We werken goed samen met gemeenten en (christelijke) zorgaanbieders. We stemmen af op de zorg voor de jeugd die de gemeenten bieden via de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s). Zo kunnen de ondersteuning op school en de zorg in en om het gezin elkaar versterken. We vinden het belangrijk dat ouders een beroep kunnen doen op identiteitgebonden zorg die aansluit bij hun waarden en normen.