Cluster 1

Visio en Bartiméus hebben hun krachten gebundeld in VIVIS Onderwijs en werken intensief samen om passend onderwijs aan leerlingen met een visuele beperking gestalte te geven. Zij spannen zich ervoor in dat elke slechtziende of blinde leerling optimaal onderwijs krijgt en werken continu aan onderwijsinhoudelijke verbeteringen voor deze doelgroep.

In een brochure van VIVIS ontvangen medewerkers van samenwerkingsverbanden in primair en voortgezet onderwijs, leraren, ouders en andere betrokkenen informatie over het onderwijs aan leerlingen met een visuele beperking. U leest wat de mogelijkheden zijn en waar u terecht kunt wanneer u vermoedt dat uw kind of leerling een visuele beperking heeft. Naar de brochure: Cluster-1-Vivis_passendonderwijs-def