Cluster 2

Reguliere scholen die lesgeven aan leerlingen met een auditief/communicatieve beperking hebben met de invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2014 een ondersteuningsplicht. De school kijkt nu samen met de ouders wat de beste manier is om cluster 2-leerlingen te ondersteunen.

Indicaties voor cluster 2 blijven bestaan. Leerlingen met een cluster 2-indicatie krijgen voortaan een onderwijsarrangement, dat licht, medium of intensief kan zijn. Licht en medium betekent dat het kind naar een reguliere school gaat. Intensief betekent dat het kind naar een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs gaat.

Op het YouTube-kanaal van passend onderwijs vindt u 2 video’s van Siméa over het Medium Onderwijs Arrangement en een video van Kentalis met uitleg over passend onderwijs voor ouders.

In verschillende plaatsen zijn al pilots gestart. Zo heeft Kentalis momenteel pilots lopen voor het lichte, medium en intensieve arrangement. In Noord-Brabant werkt Kentalis bijvoorbeeld samen met 9 reguliere basisscholen, waar Kentalis-leerlingen begeleiding krijgen. Medewerkers van Kentalis onderzoeken in deze pilots hoe ze hun expertise het beste kunnen overdragen aan de gewone school en op afstand bereikbaar zijn voor leerlingen en docenten. Auris werkt op onze scholen in Geldermalsen en Barneveld (SBO) al met het medium arrangement in een voorziening.