Epilepsie

Leerlingen met epilepsie in het regulier onderwijs hebben specifieke begeleiding nodig. Die kunnen ze krijgen van de ambulante begeleiders van de ambulante diensten in elke regio en/of  van de onderwijskundig begeleiders van het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE). Vanwege deze specifieke deskundigheid is het budget voor de begeleiding van leerlingen met epilepsie naar het LWOE gegaan in plaats van naar de samenwerkingsverbanden.

De ambulante  begeleiders van onze AB-diensten of de onderwijskundig begeleiders van het LWOE adviseren leerkrachten, zodat ze beter kunnen omgaan met de epilepsie en de invloed daarvan op leren en gedrag. Eventueel gaat een onderwijskundig begeleider ook met een leerling aan het werk om bijvoorbeeld een indruk te krijgen van de problematiek en ondersteuningsbehoeften.

Heeft een leerling bijvoorbeeld ook remedial teaching of bijles nodig, de zogenaamde ‘extra handen in de klas’, dan is dat de verantwoordelijkheid van de school. Het LWOE biedt alleen specifieke ambulante begeleiding aan leerkrachten en leerlingen die nodig is voor het onderwijs aan leerlingen met epilepsie.

Om samenwerkingsverbanden en scholen te ondersteunen bij het signaleren van schoolproblemen bij leerlingen met epilepsie heeft het LWOE een checklist ontwikkeld: Download de checklist ‘Signaleren van epilepsie op school’.

Het LWOE publiceerde ook een aantal voorlichtingsfilms op het YouTube-kanaal Lerenmetepilepsie. Zo vertellen onderwijskundig begeleider Suzanne van Haren, een groepsleerkracht en een ouder hoe zij samenwerken bij de begeleiding van Emma: Bekijk de video op YouTube.