Hogeschool Driestar Educatief

Hogeschool

Onderwijs is de specialiteit van hogeschool Driestar Educatief. Veel leerkrachten die werkzaam zijn op de scholen van Berséba hebben (na)scholing gevolgd op deze hogeschool. Omdat deze hogeschool deel uitmaakt van een grotere organisatie, kunnen ze de inhoud van de opleidingen voortdurend ontwikkelen en grote kwaliteit bieden. Dat doen ze in nauwe samenhang met de andere organisatieafdelingen van Driestar Educatief (onderwijsadvies en managementadvies) die op basisscholen werken en Berséba. Zo zijn ze praktijkgericht en nemen ze de praktijk van alledag mee in onze opleidingen. De studenten willen ze topkwaliteit bieden. Wanneer studenten hun opleiding hebben voltooid, moeten ze hun vak als geen ander kunnen verstaan. En zijn ze in staat om dat wat zij geleerd hebben, weer over te dragen aan anderen! Zie verder https://www.driestar-educatief.nl/studeren

Samen in ontwikkeling

Driestar hogeschool en de basisscholen dragen samen zorg voor de ontwikkeling van studenten tot excellente leerkrachten. Het partnerschap Samen in ontwikkeling (SAM) is een opleidingsschool van ruim zestig basisscholen, Driestar hogeschool en Berséba. SAM is samen onderzoek doen, samen verder leren en samen staan voor kwaliteit. De basisscholen en Driestar hogeschool zijn samen verantwoordelijk voor het opleiden van de SAM-studenten tot basisbekwame en uiteindelijk excellente leerkrachten. De SAM-studenten lopen elke week twee dagen stage op een basisschool, waardoor zij veel praktijkervaring opdoen. SAM-studenten kunnen na het afstuderen deelnemen aan een werkplaats voor startende leerkrachten waar zij hun ontwikkeling kunnen doorzetten. Ook kunnen zij een mentorpluscursus volgen om mentor te worden van nieuwe SAM-studenten. Zie verder http://www.sameninontwikkeling.nl/home