Inspectie

Voor het toezicht op de (kwaliteit van de) uitvoering van de taken richt elk samenwerkingsverband een vorm van intern toezicht in. Daarnaast houdt de Inspectie van het Onderwijs toezicht op de kwaliteit van de samenwerkingsverbanden. Hoe de inspectie dit doet, staat in een apart toezichtkader. De inspectie heeft Berséba inmiddels een paar keer bezocht. Tijdens het laatste bezoek toonde de inspectie zich opnieuw tevreden over de ontwikkelingen binnen Berséba.

Het inspectierapport uit 2018 kunt u inzien.

Meer informatie over hoe de inspectie toezicht houdt op de samenwerkingsverbanden vindt u hier.

cialisgeneriquefr24.com
http://www.laviagraes.com/cuanto-cuesta-la-viagra-en-