Pilots dekkend netwerk, vernieuwend onderwijs en professionalisering

Vanaf schooljaar 2017-2018 bieden we onze scholen de mogelijkheid om een projectsubsidie aan de te vragen voor pilots in het kader van de verbreding en verdieping van het ondersteuningsaanbod en in het kader van vernieuwend onderwijs. Het nieuwsbericht hierover kunt u hier vinden.

De projectsubsidie is een eenmalige stimuleringsbijdrage vanuit het samenwerkingsverband, waarbij de school zelf ook significant bijdraagt. In enkele regio’s zijn er nog mogelijkheden om projectaanvragen in te dienen. Meer info? Leg contact met uw regiomanager!

Op dit moment lopen er al verschillende mooie projecten in de regio’s. Meer informatie vindt u via onderstaande links.