PR-producten Berséba online beschikbaar

Nu alle regiobijeenkomsten geweest zijn en de website is aangepast, kunt u alle PR-producties online bekijken. Door middel van deze producties willen we het mooie werk dat op onze scholen gebeurt, beter voor het voetlicht brengen.

Op de homepage van onze website is als eerste ons magazine in te zien. Daaronder ziet u de algemene video en de animatie. Via de regiopagina’s zijn alle regiofilms te bekijken. In het menu aan de linkerkant kunt u de regio van uw keuze aanklikken. Onder de introtekst vindt u de regiofilm.

Ook via deze weg bedanken we iedereen die heeft bijgedragen aan deze mooie producten!