Midden

Vacature in regio Midden

In regio Midden is een vacature ontstaan voor secretaresse.

Deze vacature ontstaat doordat we in onze regio toegegroeid zijn naar eigen huisvesting in Ede met een eigen secretariaat.

Hieronder vindt u meer informatie over genoemde functie. We komen graag in contact met belangstellenden.

Informatie vacature secretaresse:

Over deze vacature kun je telefonisch aanvullende informatie opvragen bij de regiomanager: Gert van Roekel (06-23505041)

Regio-informatie

Berséba is een landelijk reformatorisch samenwerkingsverband verdeeld in vier werkeenheden of regio’s.

Regio Midden voert het beleid uit zoals dat is beschreven in het Ondersteuningsplan van Berséba. De regiomanager G. (Gert) van Roekel geeft hier leiding aan en de regionale commissie (RC) functioneert als klankbordgroep en denktank.
Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van een aantal scholen uit de regio Midden.

 

Een korte impressie vanuit regio Midden:

 

De scholen van de regio Midden en het regiomanagement werken samen aan het realiseren van de afspraken en doelen uit het ondersteuningsplan van Berséba en de ondersteuningsprofielen van de scholen. We werken continu aan het versterken van onze structuur en aan onze gezamenlijke kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen. Daarbij is een professionele cultuur zeer belangrijk:

  • Een cultuur waarbij we zijn gericht op het welbevinden en de groei van leerlingen, op de draagkracht van de groepen, op de competenties en de draagkracht van de leerkrachten, op een dialoog over passend onderwijs binnen alle gremia van Berséba, op vroegtijdig signaleren en interveniëren, op zorgvuldige procedures en een open communicatie en op de keuzevrijheid van ouders.
  • We willen binnen deze professionele cultuur elkaar versterken. Naast het vaststellen van een aantal cultuurafspraken, werken we in onze regio aan een structuur die deze cultuuruitspraken ondersteunt en bevordert.
  • We bevorderen de cohesie in de regio, werken samen aan onze ambitie en delen onze expertise.
  • Scholen weten elkaar te vinden tijdens onze leerteambijeenkomsten, via het schoolondersteuningsprofiel (SOP) en LearningStone.
  • Het Loket heeft een sturende rol en kan adviseren tot samenwerking bij bepaalde hulpvragen.
  • De expertise van het S(B)O wordt gedeeld via de brede ambulante dienst (BAD).
  • Het MT van Berséba enthousiasmeert en stimuleert, zet soms door of neemt de lead.