Contact en regio info

De regio Midden telt 39 basisscholen, 2 scholen voor speciaal basisonderwijs in Barneveld en Ochten en 1 school voor speciaal onderwijs op 2 locaties (ook in Barneveld en Ochten). Op de scholen van de regio Midden volgen bijna 11.000 leerlingen het primair onderwijs. Daarvan zitten er ongeveer 330 leerlingen in een speciale onderwijsvoorziening. Elke school beschikt over een schoolondersteuningsprofiel. Dit profiel is te raadplegen op de website van elke school, zie ook onze homepage.

Niet in alle gemeenten zijn reformatorische scholen gevestigd. Een overzicht van alle aangesloten scholen is geplaatst op de homepage van onze website. Een deel van deze scholen vervult een regiofunctie. Dit geldt in ieder geval voor de scholen voor speciaal (basis)onderwijs.

De contact- en adresgegevens van Het Loket vindt u op de betreffende pagina.

De contact- en adresgegevens van de regiomanager:
Regiomanager Midden:
G. (Gert) van Roekel (06-23505041)
Postbus 433
2980 AK  Ridderkerk