Het Loket

Algemene informatie over Het Loket kunt u vinden onder “Het Loket” op de homepage van Berséba.

Gegevens Het Loket van Midden:

Bezoekadres: Nieuweweg-noord 251 te 3905 LW Veenendaal
Postadres:      Zie bezoekadres
E-mail:             loket-midden@berseba.nl
Tel.:                  0900 – 2233449 (voor administratieve en secretariële vragen)

Gegevens Zorgmakelaar:

Naam:             Mw. Drs. K.C. van Dam–Sabben
E-mail:             k.c.vandam@berseba.nl
Mobiel:            06-13143181 (voor inhoudelijke en procedurele vragen)
Werkdagen:    dinsdag- en vrijdagochtend, woensdag en donderdag.

Zorgmakelaar
Karianne van Dam

Vergaderdata Het Loket D.V.:

PS: Aanvragen voor arrangementen of TLV’s dienen uíterlijk de donderdag, voorafgaand aan de genoemde vergaderdata, via Kindkans compleet ingediend te zijn bij Het Loket.

Nr. Dag Datum Opmerkingen
1 Woe 18-09-2019
2 Woe 02-10-2019
3 Woe 16-10-2019
4 Don 07-11-2019
5 Woe 13-11-2019
6 Woe 27-11-2019 NB: Laatste vergadering t.b.v. TLV voor plaatsing direct na de Kerstvakantie.
7 Woe 11-12-2019
8 Woe 18-12-2019
9 Woe 15-01-2020
10 Woe 29-01-2020
11 Woe 12-02-2020
12 Woe 04-03-2020
13 Woe 18-03-2020 NB: Laatste vergadering t.b.v. TLV voor plaatsing direct na de meivakantie.
14 Woe 01-04-2020
15 Woe 15-04-2020
16 Woe 13-05-2020
17 Woe 27-05-2020
18 Woe 10-06-2020 NB: Laatste vergadering t.b.v. TLV voor plaatsing in het nieuwe cursusjaar.
19 Woe 17-06-2020
20 Woe 24-06-2020

Zomervakantie vanaf maandag 20 juli 2020 (regio Midden)