Het Loket

Algemene informatie over Het Loket kunt u vinden onder “Het Loket” op de homepage van Berséba.

Gegevens Het Loket van Midden:

Bezoekadres: Nieuweweg-noord 251 te 3905 LW Veenendaal
Postadres:      Zie bezoekadres
E-mail:             loket-midden@berseba.nl
Tel.:                  0900 – 2233449 (voor administratieve en secretariële vragen)

Gegevens Zorgmakelaar:

Naam:             Mw. Drs. K.C. van Dam–Sabben
E-mail:             k.c.vandam@berseba.nl
Mobiel:            06-13143181 (voor inhoudelijke en procedurele vragen)
Werkdagen:    dinsdag- en vrijdagochtend, woensdag en donderdag.

Zorgmakelaar
Karianne van Dam

Vergaderdata Het Loket D.V.:

PS: Aanvragen voor arrangementen of TLV’s dienen uíterlijk de donderdag, voorafgaand aan de genoemde vergaderdata, via Kindkans compleet ingediend te zijn bij Het Loket.

Nr. Dag Datum Opmerkingen
1 Woe 16-09-2020
2 Woe 30-09-2020
3 Woe 14-10-2020
4 Woe 28-10-2020
5 Don 12-11-2020
6 Woe 25-11-2020 NB: Laatste vergadering t.b.v. TLV voor plaatsing direct na de Kerstvakantie.
7 Woe 02-12-2020
8 Don 10-12-2020
9 Woe 13-01-2021
10 Woe 27-01-2021
11 Don 11-02-2021
12 Don 04-03-2021
13 Woe 17-03-2021 NB: Laatste vergadering t.b.v. TLV voor plaatsing direct na de meivakantie.
14 Don 01-04-2021
15 Woe 14-04-2021
16 Woe 19-05-2021
17 Don 27-05-2021
18 Woe 02-06-2021 NB: Laatste vergadering t.b.v. TLV voor plaatsing in het nieuwe cursusjaar.
19 Woe 16-06-2021
20 Woe 23-06-2021
21 Don 24-06-2021

Zomervakantie vanaf maandag 19 juli 2021 (regio Midden)