Het Loket en het OT

Algemene informatie over Het Loket kunt u vinden onder “Het Loket” op de homepage van Berséba.

Het Loket van regio Midden:

Bezoekadres: Nieuweweg-noord 251 te 3905 LW Veenendaal
Postadres:      Zie bezoekadres
E-mail:             loket-midden@berseba.nl
Tel.:                  0900 – 2233449 (voor administratieve en secretariële vragen)

De Zorgmakelaar:

Naam:             Mw. Drs. K.C. van Dam–Sabben
E-mail:             k.c.vandam@berseba.nl
Mobiel:            06-13143181 (voor inhoudelijke en procedurele vragen)
Werkdagen:    dinsdag- en vrijdagochtend, woensdag en donderdag.

Zorgmakelaar
Karianne van Dam

 

Vergaderdata Het Loket D.V.:

PS: Aanvragen voor arrangementen of TLV’s dienen uíterlijk de donderdag, voorafgaand aan de genoemde vergaderdata, via Kindkans compleet ingediend te zijn bij Het Loket.

Nr. Dag Datum Opmerkingen
1. Woe 15-09-2021 Inclusief beleidsbespreking
2. Woe 29-09-2021
3. Don 14-10-2021
4. Woe 27-10-2021 Incl. beleidsbespreking
5. Woe 10-11-2021
6. Don 25-11-2021 NB: Laatste vergadering om TLV’s aan te vragen voor plaatsing direct na de Kerstvakantie.
7. Woe 08-12-2021
8. Don 16-12-2021
9. Woe 19-01-2022
10. Don 03-02-2022 Incl. Evaluatie HB-voorziening
11. Woe 16-02-2022
12. Don 10-03-2022 Incl. beleidsbespreking
13. Woe 23-03-2022
14. Don 07-04-2022 NB: Laatste vergadering om TLV’s aan te vragen voor plaatsing direct na de Meivakantie.
15. Woe 20-04-2022
16. Don 12-05-2022
17. Woe 18-05-2022
18. Don 02-06-2022 NB: Laatste vergadering om TLV’s aan te vragen voor plaatsing direct na de Zomervakantie.
19. Woe 08-06-2022
20. Woe 15-06-2022
21. Don 23-06-2022 Extra vergadering voor verlengingen en omzettingen

Zomervakantie vanaf maandag 11 juli 2022 (regio Midden)

Het Ondersteuningsteam (OT) van elke school in regio Midden

Op dit momenteel ontwikkelen we een handboek voor het OT. Belangrijk voor het goed functioneren van het OT is een goede samenwerking tussen onderwijs (school), jeugdhulp (gemeente) en ouders. Voor de scholen is het van belang de ondersteuningsteams blijvend te professionaliseren. Berséba regio Midden heeft Inschool Academie gevraagd om de scholen te begeleiden bij deze professionalisering. We werken hierbij aan het  handelingsgericht integraal arrangeren, waarbij onderwijs/jeugdhulp en ouders en kind op schoolniveau samenwerken. Daarbij krijgt het OT een grotere verantwoordelijkheid om de arrangementen in gezamenlijkheid samen te stellen, uit te voeren en te evalueren.

 • In deze video vertellen verschillende deelnemers vanuit onze scholen hoe zij deze professionalisering ervaren.
 • En in de volgende video vertellen externe partners die aansluiten bij onze Ondersteuningsteams hoe zij dit ervaren.

De route:

 1. In elke gemeente wordt op de scholen van Berseba zo veel mogelijk een uniforme werkwijze gehanteerd (frequentie, duur, vaste/flexibele deelnemers, etc.)
 2. De meeste scholen werken volgens de principes van Handelingsgericht Werken.
 3. De leerling wordt altijd gehoord. Indien de leerling te jong is om aan te sluiten bij het OT of als dit te indrukwekkend is, worden er kindgesprekken gevoerd door de leerkracht en/of IB’er.
 4. Bespreking van de ondersteuningsvraag vindt op een zo laag mogelijk niveau in de ondersteuningsstructuur plaats.
 5. Er wordt handelingsgericht gewerkt: een gedegen verklarend beeld is voorwaardelijk voor de inzet van ondersteuning of hulp, en er is sprake van een planmatige aanpak.
 6. Het is voor alle betrokkenen duidelijk wie de regie voert over de onderwijsondersteuning en/of over de jeugdhulpondersteuning.
 7. Ondersteuning wordt passend, zo licht en kortdurend mogelijk en op het juiste moment ingezet.
 8. Alvorens de ondersteuning start, is duidelijk hoe en door wie deze bekostigd wordt.

Het OT:

 1. In het OT worden leerlingen besproken met een (complexe) ondersteuningsvraag op meerdere levensgebieden.
 2. Ouders zijn aanwezig bij de bespreking van hun kind in het OT.
 3. De intern begeleider heeft een coördinerende rol in het OT.
 4. De ondersteuningsbehoeften en het gewenste resultaat (doel) zijn geformuleerd alvorens de oplossing wordt bedacht.
 5. De gemaakte afspraken worden genoteerd in het OPP. Voor de inzet van jeugdhulp kan een OPP als onderbouwing dienen, eventueel aangevuld met aanvullende informatie voor de gemeente.