Planning & Activiteiten

Naar de jaarplanning D.V. 2018-2019: M-Jaarplanning Berséba Midden 1819 versie 201807

« juni 2019 » loading...
M D W D V Z Z
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

OP WEG NAAR EEN NIEUW SP EN SOP 2019-2022

We gaan in het nieuwe cursusjaar zoals bekend samen aan de slag rondom het nieuwe SP en het nieuwe SOP. Beide documenten kunnen in het nieuwe cursusjaar worden gemaakt in ParnasSys-MSP. Alle scholen hebben de mogelijkheid om P-MSP te gebruiken. Er wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de nieuwste versies van het SP en SOP in P-MSP.

Met betrekking tot de ontwikkeling van het SP en SOP hebben de scholen inmiddels heel wat informatie ontvangen per mail en per post. In deze informatie is duidelijk een link gelegd met ons nieuwe ondersteuningsplan. Speciaal voor onze leerkrachten is er een publieksversie van ons ondersteuningsplan opgesteld.

Op verzoek hieronder een planningsadvies: Uiteraard mag daar van afgeweken worden, het is maar een advies of voorstel.

Periode heden – zomervakantie 2018:

 • Lezen verzonden brief van Berséba, DE, KOC-diensten ea > door de tandem
 • Lezen handreiking om te komen tot de ontwikkeling van het nieuwe SOP en SP > door de tandem
 • Mogelijk al data / kengetallen verzamelen, bijv. uit de eigen kwaliteitszorg, inspectie- of auditverslagen of invullen SWOT > door de tandem
 • Planning opstellen voor DV het nieuwe cursusjaar > door de tandem
 • Afspraak maken met de extern adviseur (zie ons aanbod) > door de tandem

 Periode zomervakantie – herfstvakantie 2018:

 • Invullen SWOT A – is t.b.v. het nieuwe SOP > door de tandem / bestuur
 • Facultatief: Invullen SWOT B – is t.b.v. het nieuwe SP > door de tandem / bestuur
 • Data / kengetallen verzamelen: door de tandem
 • Basiskwaliteit en basisondersteuning in beeld brengen m.b.v. ParnasSys-WMK > door de tandem (aantal scholen al ingeschreven bij Bos) – zie ook onder opmerkingen

 Periode herfstvakantie – Kerstvakantie 2018:

 • Studiebijeenkomst inclusief meenemen uitslag SWOT A t.b.v. het nieuwe SOP o.l.v. een extern adviseur (1 dagdeel – kosteloos) > met het team
 • Mogelijke inhuur van deze extern adviseur t.b.v. het nieuwe SP, bijv. m.b.t. de uitslag SWOT B. > door de tandem
 • Basiskwaliteit en basisondersteuning in beeld brengen m.b.v. ParnasSys-WMK > door de tandem (aantal scholen al ingeschreven bij Bos) – zie ook onder opmerkingen
 • Aan de slag met het vullen van het SOP en SP in ParnasSys-MSP > door de tandem (aantal scholen al ingeschreven bij Bos)
 • Data / kengetallen verzamelen > door de tandem

Periode Kerstvakantie – voorjaarsvakantie 2019:

 • Aan de slag met het vullen van het SOP en SP in ParnasSys-MSP > door de tandems

Periode voorjaarsvakantie – meivakantie 2019:

 • Opleveren, vaststellen en presenteren SOP en SP > door de tandems / het bestuur

Enkele opmerkingen:

 1. In de handreiking is uiteraard nog meer nuttige informatie te vinden over oa de planning
 2. Het nieuwe SOP is al in P-MSP beschikbaar. Van alle scholen wordt verwacht dit SOP te gebruiken i.v.m. het stapelen en monitoren. Een aantal onderdelen gaat zich vanzelf vullen. Een concept van het nieuwe SOP kan hier bekeken worden. (Let op: dit is een voorbeeld uit de periode van ontwikkeling, wijzigingen voorbehouden)
 3. Het nieuwe SP is al beschikbaar in P-MSP. Het is aan de school dat te gebruiken. Er is veel voor te zeggen dit wel te doen i.v.m. de relatie met het SOP, ParnasSys en ParnasSys-WMK en het automatisch opstellen van de jaarplannen in P-MSP. Veel informatie t.b.v. het SP is aldaar beschikbaar, denk aan een aantal tekstblokken ed.
 4. Let op: om in P-MSP te werken moet een andere licentiehouder je de rechten geven. Een licentiehouder kan zichzelf geen toegang verschaffen tot P-MSP!
 5. De vragenlijst voor basiskwaliteit is opgenomen in P-WMK. Scholen die daar toch niet mee gaan werken, kunnen de hoofditems die corresponderen met het waarderingskader scoren in P-MSP. Dit is nodig om deze informatie in het SOP of SP op te nemen en voor de monitoring. De complete vragenlijst WMK is hier te vinden.
 6. Er is inmiddels een vragenlijst voor de preventieve- en licht curatieve ondersteuning (“basisondersteuning”) opgesteld die ook in P-WMK beschikbaar is. Deze vragenlijst is hier te vinden.
 7. Nelleke heeft al een eerste planning gedeeld voor de scholing van Bos (P-WMK en P-MSP over SP/SOP). Ingeschreven scholen hebben hier al bericht over ontvangen.
 8. Tijdens de leerteambijeenkomsten in het nieuwe cursusjaar zullen ook centrale thema’s uit het ondersteuningsplan geagendeerd worden:
  1. 10-10-2018: Visie en ambitie
  2. 05-12-2018: kwaliteitszorg, monitoring en kengetallen
  3. 23-01-2019: arrangeren in de regio en de rol van het OT en het Loket
  4. 20-03-2019: n.t.b.
  5. 15-5-2019: n.t.b.