Contact en regio info

Regio Noordoost is een uitgestrekte regio met scholen verspreid over Noordoost Nederland: van Urk tot Vriezenveen en van Nunspeet tot Wouterswoude.

Binnen de regio organisatie van Berséba Noordoost zijn er 2 aanspreekpunten:
De zorgmakelaar én de regiomanager.

De zorgmakelaar is het aanspreekpunt als het gaat om ondersteuningsvraagstukken en vragen rondom de werkwijze van Het Loket, in onze regio is Gerriët van Dam de zorgmakelaar. Voor meer informatie kunt u naar:
De contactpagina van de loketten.

De regiomanager is het aanspreekpunt voor beleidsmatige en algemene zaken met betrekking tot passend onderwijs en Berséba. Meer contactinformatie kunt u hier rechts naast vinden. Telefonisch contact met de regiomanager kan via (06)-83546379 of via de e-mail A. ter Harmsel.

Daarnaast werken we binnen de regio nog met de volgende ‘overlegvormen’:
Het Loket: voor advisering en toekenning extra ondersteuning.
IB netwerken: binnen de regio zijn 6 groepjes IB’ers van verschillende scholen die samen een ‘netwerk’ vormen. Ze organiseren zelf hoe vaak ze bijeen komen en welke onderwerpen ze bespreken.
De regionale commissie (RC): een klankbord met in totaal 5 deelnemers uit de regio: 2 IB’ers en 3 directeuren, waaronder 1 van het SO/SBO. Deze RC denkt gevraagd en ongevraagd mee met beleidsmatige zaken.
De leden zijn: IB’er: E. Bonestroo (Apeldoorn),  A. Spiker (Staphorst), afvaardiging vanuit S(B)O Zwolle: A. Ploeg, directeur: G.D. ter Harmsel (Genemuiden) en H. Last (Rijssen).
De kwaliteitscommissie: een klankbordgroep specifiek gericht op het kwaliteitsbeleid binnen de regio.
De leden zijn: H. Boom (Rijssen), M. Kortleven (Teuge), T. Visser (Wouterswoude), P. Wiegel (Elspeet).
De commissie voorschools: een klankbordgroep voor de voorschoolse voorzieningen die verbonden zijn aan onze regio. Deze commissie organiseert ongeveer 2 avonden per jaar voor de leidsters van de aangesloten voorzieningen.
De leden zijn: M.W. van Leeuwen (Nunspeet), E. Meulenbeld (Staphorst).
Daarnaast maken we soms gebruik van ad-hoc werkgroepen die een specifiek beleidsthema helpen uitwerken. In de achterliggende jaren ging het b.v. om het Schoolondersteuningsprofiel en het Zwols – Model. Het komende jaar om de financiële stimulans én de warme overdracht.
Verder kennen we in onze regio nog een Regiotafel waar het PO, VO, MBO en de christelijke zorgaanbieders elkaar spreken.