Het Loket

Algemene informatie over Het Loket kunt u vinden onder “Het Loket” op de homepage van Berséba.
Binnen Het Loket is de zorgmakelaar, Gerriët van Dam, het eerste aanspreekpunt voor m.n. de scholen. Haar contactgegevens vindt u op http://www.berseba.nl/het-loket/contact-met-loket/

Graag rekening houden met de werkdagen van de zorgmakelaar!
We attenderen iedereen op het tijdig én volledig indienen van de gegevens.

Zeer belangrijk om tijdig contact te leggen met de zorgmakelaar omtrent vraagstukken die wat complexer zijn en waarbij het Loket mogelijk een rol speelt.
Bij start schooljaar 18/19 is e.e.a. nogmaals middels een aangepaste handreiking uitgelegd. In de nieuwsbrieven van Het Loket (zie onderaan) staan ook praktische tips.

Het Loket komt dit in schooljaar 19/20 in vergadering bijeen op:
Vergadering 1: maandagmiddag 23 september
Vergadering 2: maandagmiddag 14 oktober
Vergadering 3: maandagmiddag 11 november
Vergadering 4: maandagmiddag 2 december*
Vergadering 5: maandagmiddag 13 januari
Vergadering 6: maandagmiddag 3 februari
Vergadering 7: maandagmiddag 9 maart
Vergadering 8: maandagmiddag 20 april
Vergadering 9 maandagmiddag 11 mei (uiterste moment aanvraag PO, niet zeker of dat ook nog uitgevoerd kan worden voor einde schooljaar). Vergadering 10: maandagmiddag 25 mei**
Vergadering 11: maandagmiddag 22 juni (bezemvergadering, nieuwe dossiers en TLV’s kunnen niet meer in behandeling worden genomen).
* laatste moment TLV aanvraag voor plaatsing na de kerstvakantie
** laatste moment TLV aanvraag voor plaatsing na de zomervakantie

Relevante Loket documenten Noordoost:
Nieuwsbrief 1 Loket met praktische info: Nieuwsbrief 1
Aandachtspunten bij aanvraag TLV kleuters: protocol TLV SBO++
Aanvraag financieel deel arrangement: extra info m.b.t. financieel arrangement

Formele documenten aanvraag arrangement en TLV: 

Algemene informatie over Het Loket kunt u vinden onder “Het Loket” op de homepage van Berséba.<br />Binnen Het Loket is de zorgmakelaar, Gerriët van Dam, het eerste aanspreekpunt voor m.n. de scholen. Haar contactgegevens vindt u op http://www.berseba.nl/het-loket/contact-met-loket/Graag rekening houden met de werkdagen van de zorgmakelaar!<br />We attenderen iedereen op het tijdig én volledig indienen van de gegevens. <br /><br />Zeer belangrijk om tijdig contact te leggen met de zorgmakelaar omtrent vraagstukken die wat complexer zijn en waarbij het Loket mogelijk een rol speelt. <br />Bij start schooljaar 18/19 is e.e.a. nogmaals middels een aangepaste handreiking uitgelegd. In de nieuwsbrieven van Het Loket (zie onderaan) staan ook praktische tips. <br /><br /><strong>Het Loket komt dit in schooljaar 19/20 in vergadering bijeen op</strong>:<br />Vergadering 1: maandagmiddag 23 september<br />Vergadering 2: maandagmiddag 14 oktober<br />Vergadering 3: maandagmiddag 11 november<br />Vergadering 4: maandagmiddag 2 december*<br />Vergadering 5: maandagmiddag 13 januari<br />Vergadering 6: maandagmiddag 3 februari<br />Vergadering 7: maandagmiddag 9 maart<br />Vergadering 8: maandagmiddag 20 april<br />Vergadering 9 maandagmiddag 11 mei (uiterste moment aanvraag PO, niet zeker of dat ook nog uitgevoerd kan worden voor einde schooljaar). Vergadering 10: maandagmiddag 25 mei**<br />Vergadering 11: maandagmiddag 22 juni (bezemvergadering, nieuwe dossiers en TLV’s kunnen niet meer in behandeling worden genomen).<br />* laatste moment TLV aanvraag voor plaatsing na de kerstvakantie<br />** laatste moment TLV aanvraag voor plaatsing na de zomervakantie<br /><br /><strong>Relevante Loket documenten Noordoost:</strong><br /><span style=”text-decoration: underline;” data-mce-style=”text-decoration: underline;”>Nieuwsbrief</span> 1 Loket met praktische info: Nieuwsbrief 1 <br /><span style=”text-decoration: underline;” data-mce-style=”text-decoration: underline;”>Aandachtspunten</span> bij aanvraag TLV kleuters: protocol TLV SBO++<br />Aanvraag <span style=”text-decoration: underline;” data-mce-style=”text-decoration: underline;”>financieel deel arrangement</span>: extra info m.b.t. financieel arrangement<br /><br /><span style=”text-decoration: underline;” data-mce-style=”text-decoration: underline;”>Formele documenten aanvraag arrangement en TLV: </span><br /><br />