Het Loket

Algemene informatie over Het Loket kunt u vinden onder “Het Loket” op de homepage van Berséba.

Binnen Het Loket is de zorgmakelaar, Gerriët van Dam, het eerste aanspreekpunt voor m.n. de scholen. Haar contactgegevens vindt u op deze pagina. Graag rekening houden met de werkdagen van de zorgmakelaar!

We attenderen iedereen op het tijdig én volledig indienen van de gegevens. Zeer belangrijk om tijdig contact te leggen met de zorgmakelaar omtrent vraagstukken die wat complexer zijn en waarbij het Loket mogelijk een rol speelt. Begin schooljaar 18/19 wordt e.e.a. nogmaals middels een aangepaste handreiking uitgelegd.

Het Loket komt dit schooljaar (18/19)  in vergadering bijeen op:
Vergadering 1: maandagmiddag 24 september
Vergadering 2: maandagmiddag 15 oktober
Vergadering 3: maandagmiddag 12 november
Vergadering 4: maandagmiddag 3 december*
Vergadering 5: maandagmiddag 14 januari
Vergadering 6: maandagmiddag 4 februari
Vergadering 7: maandagmiddag 11 maart
Vergadering 8: maandagmiddag 1 april
Vergadering 9: maandagmiddag 13 mei
Vergadering 10: maandagmiddag 3 juni**
Vergadering 11: maandagmiddag 24 juni (bezemvergadering, nieuwe dossiers en TLV’s kunnen niet meer in behandeling worden genomen_.
* laatste moment TLV aanvraag voor plaatsing na de kerstvakantie
** laatste moment TLV aanvraag voor plaatsing na de zomervakantie

 

Landelijk document als bijlage / oplegger bij aanvragen:
Aanvraagformulier Het Loket

Enkele regio-specifieke documenten voor regio Noordoost:
Benodigde info voor aanvraag PO:
NO aanvraag PO (psychologisch onderzoek)
Benodigde info voor aanvraag TLV ZML / SO3:
2017-09 aanvraag TLV zml, medisch-lichamelijk, EMB
Benodigde info voor aanvraag TLV SO gedrag (4): 2017-09 NO aanvraag TLV so gedrag, cluster 4
Benodigde info voor aanvraag TLV SBO:
2017-09 NO aanvraag TLV sbo 

Aanvraag arrangementen Noordoost:
Aanvraag arrangement Noordoost versie feb 2019

NO Aanvraag financiële gedeelte arrangement

Voor vragen over deze routes/ info, zie de zorgmakelaar!

Informatie over AB, toekenning, werkwijze, e.d. zie:
Aandachtspunten AB Noordoost vs okt 2017