Het Loket

Algemene informatie over Het Loket kunt u vinden onder “Het Loket” op de homepage van Berséba.
Binnen Het Loket is de zorgmakelaar, Gerriët van Dam, het eerste aanspreekpunt voor m.n. de scholen. Haar contactgegevens vindt u op http://www.berseba.nl/het-loket/contact-met-loket/
Graag rekening houden met de werkdagen van de zorgmakelaar!Liever een keer te vroeg, dan te laat!! Ook met kleinere, consultatievragen kunt u bij haar / Het Loket terecht. Bij de start van schooljaar 18/19 is e.e.a. nogmaals middels een aangepaste handreiking uitgelegd. In de nieuwsbrieven van Het Loket (zie onderaan) staan ook praktische tips
Het Loket komt dit in schooljaar 19/20 in vergadering bijeen op:
Vergadering 1: maandagmiddag 23 september
Vergadering 2: maandagmiddag 14 oktober
Vergadering 3: maandagmiddag 11 november
Vergadering 4: maandagmiddag 2 december*
Vergadering 5: maandagmiddag 13 januari
Vergadering 6: maandagmiddag 3 februari
Vergadering 7: maandagmiddag 9 maart
Vergadering 8: maandagmiddag 30 maart
Vergadering ..: maandagmiddag 20 april (reservemoment)
Vergadering 9 maandagmiddag 11 mei (uiterste moment aanvraag PO, niet zeker of dat ook nog uitgevoerd kan worden voor einde schooljaar).
Vergadering 10: maandagmiddag 25 mei
Vergadering 11: maandagmiddag 22 juni (bezemvergadering, nieuwe dossiers en TLV’s kunnen niet meer in behandeling worden genomen
* laatste moment TLV aanvraag voor plaatsing na de kerstvakantie
** laatste moment TLV aanvraag voor plaatsing na de zomervakantieRelevante Loket documenten Noordoost
Nieuwsbrief 1 Loket met praktische info:
Aandachtspunten bij aanvraag TLV kleuters: protocol TLV SBO++<
Aanvraag financieel deel arrangement: extra info m.b.t. financieel arrangement

Formele documenten aanvraag arrangement en TLV: