Het Loket

Algemene informatie over Het Loket kunt u vinden onder “Het Loket” op de homepage van Berséba.
Binnen Het Loket is de zorgmakelaar, Gerriët van Dam, het eerste aanspreekpunt voor m.n. de scholen. Haar contactgegevens vindt u op http://www.berseba.nl/het-loket/contact-met-loket/
Graag rekening houden met de werkdagen van de zorgmakelaar!Liever een keer te vroeg, dan te laat!! Ook met kleinere, consultatievragen kunt u bij haar / Het Loket terecht. Bij de start van schooljaar 18/19 is e.e.a. nogmaals middels een aangepaste handreiking uitgelegd. In de nieuwsbrieven van Het Loket (zie onderaan) staan ook praktische tips.

Het Loket komt dit in schooljaar 20/21 in vergadering bijeen op:
Vergadering 1: maandagmiddag 21 september 2020
Vergadering 2: maandagmiddag 26 oktober
Vergadering 3: maandagmiddag 16 november
Vergadering 4: maandagmiddag 30 november*
Vergadering 5: maandagmiddag 11 januari 2021
Vergadering 6: maandagmiddag 8 februari
Vergadering 7: maandagmiddag 29 maart
Vergadering 8: maandagmiddag 19 april (reserve)
Vergadering 9: maandagmiddag 10 mei
Vergadering 10: mandagmiddag 31 mei**
Vergadering 11: maandagmiddag 21 juni

Het Loket komt dit in schooljaar 19/20 in vergadering bijeen op:
Vergadering 10: maandagmiddag 25 mei
Extra Loketvergadering: maandagmiddag 8 juni
Vergadering 11: maandagmiddag 22 juni (bezemvergadering, nieuwe dossiers en TLV’s kunnen niet meer in behandeling worden genomen

* laatste moment TLV aanvraag voor plaatsing na de kerstvakantie
** laatste moment TLV aanvraag voor plaatsing na de zomervakantie

Formele documenten aanvraag arrangement en TLV: