Het Loket

Algemene informatie over Het Loket kunt u vinden onder “Het Loket” op de homepage van Berséba.
Binnen Het Loket is de zorgmakelaar, Gerriët van Dam, het eerste aanspreekpunt voor m.n. de scholen. Haar contactgegevens vindt u op http://www.berseba.nl/het-loket/contact-met-loket/
Graag rekening houden met de werkdagen van de zorgmakelaar!Liever een keer te vroeg, dan te laat!! Ook met kleinere, consultatievragen kunt u bij haar / Het Loket terecht. Bij de start van schooljaar 18/19 is e.e.a. nogmaals middels een aangepaste handreiking uitgelegd. In de nieuwsbrieven van Het Loket (zie onderaan) staan ook praktische tips
Het Loket komt dit in schooljaar 19/20 in vergadering bijeen op:
Vergadering 1: maandagmiddag 23 september
Vergadering 2: maandagmiddag 14 oktober
Vergadering 3: maandagmiddag 11 november
Vergadering 4: maandagmiddag 2 december*
Vergadering 5: maandagmiddag 13 januari
Vergadering 6: maandagmiddag 3 februari
Vergadering 7: maandagmiddag 9 maart
Vergadering 8: maandagmiddag 20 april
Vergadering 9 maandagmiddag 11 mei (uiterste moment aanvraag PO, niet zeker of dat ook nog uitgevoerd kan worden voor einde schooljaar).
Vergadering 10: maandagmiddag 25 mei
Vergadering 11: maandagmiddag 22 juni (bezemvergadering, nieuwe dossiers en TLV’s kunnen niet meer in behandeling worden genomen
* laatste moment TLV aanvraag voor plaatsing na de kerstvakantie
** laatste moment TLV aanvraag voor plaatsing na de zomervakantieRelevante Loket documenten Noordoost
Nieuwsbrief 1 Loket met praktische info:
Aandachtspunten bij aanvraag TLV kleuters: protocol TLV SBO++<
Aanvraag financieel deel arrangement: extra info m.b.t. financieel arrangement

Formele documenten aanvraag arrangement en TLV: 

Omdat we op dit moment problemen hebben met de website (start schooljaar) en dat niet op hele korte termijn opgelost kan worden) kunnen onderstaande documenten opgevraagd worden bij de zorgmakelaar (Gerriët van Dam) of de regiomanager (Leonard van Leeuwen):
Werkwijze AB (o.m. berekenen van..)
Aanvraagformulier Het Loket (staat ook op het landelijke deel / loket / formulieren)
NO aanvraag TLV cl 3
NO aanvraag TLV voor SBO
NO aanvraag TLV SO gedrag
NO aanvraag arrangement
NO aanvraag financiële gedeelte arrangement
NO nieuwsbrief Loket NO Berséba 1 (met praktische info
NO protocol TLV SBO++ (zie ook: https://www.berseba.nl/wp-content/uploads/2019/05/Protocol-TLV-SBO.pdf)? (hyperlink kopiëren en plakken in browser).