Documenten

Veel beleidsinformatie is landelijk vastgesteld. Regiospecifieke afspraken en regionaal beleid kunt u op deze pagina vinden. Vaak is dat een nadere uitwerking van landelijke kaders. Zie onder voor de verschillende ‘uitklapmenu’s’ met de desbetreffende documenten voor dat beleidsterrein.
De komende tijd zullen de onderstaande onderdelen gevuld worden met informatie.

Omschrijving kwaliteitszorg binnen regio Noordoost.

Al jaren monitoren we binnen de regio Cito toetsresultaten.
Hieronder de afspraken m.b.t. de invoering van nieuwe versies van Cito toetsen.
In schooljaar 16/17 hebben we de resultaten van rekenen en begrijpend lezen op een rij gezet.
In schooljaar 17/18 monitoren we in principe de toetsresultaten niet of het moet al mogelijk zijn via Parnassys/ Ultimview. Voor meer uitleg, zie het nieuwsbericht over dit onderwerp.

 

Schooljaar 15/16: Schooljaar 16/17  Schooljaar 17/18  Schooljaar 18/19
 Spelling 3.0:
groep 3, 4
 groep 5  groep 6  groep 7
 Rekenen 3.0:
groep 3, 4
 groep 5  groep 6  groep 7
 Begrijpend Lezen
3.0 : 3,  4
 groep 5  groep 6  groep 7
 Technisch Lezen:
n.v.t.

Bij de Citotoetsen worden door H. Boom al jaren notities geschreven. Hieronder staan de meest recente.
In algemene zin nog twee opmerkingen:
1. We stappen af van de basisregel: 1 jaar na verschijnen gebruiken we in NO de toets op school. Dat leverde in de praktijk al verschillen op. U mag dus de toetsen gelijk in het jaar van verschijnen gebruiken (indien gewenst). 
2. Bij begrijpend lezen bovenbouw zitten nu een M en een E toets. Dit was voorheen niet. Het is niet noodzakelijk dat beide afgenomen worden i.t.t. andere toetsen met M en E.
NO Notities bij Cito Begrijpend lezen 3.0 groep 4-5-6-7
NO Notities-bij-Cito-Rekenen-Wiskunde-3.0-groep-3-4-5-6-7
NO Notities-bij-Cito-Spelling-3.0-groep-3-4-5-6-7