Documenten

Op deze pagina staan documenten die uitsluitend van toepassing voor de regio Randstad.

Documenten Inspiratiedag Gedrag d.d. 18 april en 21 november 2018

 

Documenten Loket Randstad

 

Beleidsdocumenten

Kwaliteitsbeleid

Jaarlijks worden de scholen door de regiomanagers bezocht (reguliere schoolbezoeken). Daarnaast ontvangen de scholen één keer in de vier jaar een kwaliteitsbezoek. Er wordt naar gestreefd, dat de regiomanager de kwaliteitsbezoeken samen met enkele directeuren van collega-scholen aflegt. In situaties waarbij dit niet geregeld kan worden leggen de regiomanagers gezamenlijk een kwaliteitsbezoek af. De afspraken voor het proces van een kwaliteitsbezoek en de inhoud daarvan zijn vastgelegd in een Kwaliteitsdocument.