Zeeland

In de regio Zeeland hebben we 29 basisscholen. In deze scholen wordt passend onderwijs gegeven. Deze scholen hebben expertise om de basisondersteuning te geven die binnen Berseba is afgesproken. Daarnaast bieden de scholen waar mogelijk extra ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben.

Naast de reguliere scholen zijn er voorzieningen die zijn ingericht om leerlingen extra ondersteuning te geven die binnen de gewone basisscholen niet mogelijk is. Dit betreft de speciale basisschool (SBO) en de school voor speciaal onderwijs (SO).

 

 

Een korte impressie vanuit regio Zeeland:

 

Ook hebben we in regio Zeeland een dienst ambulante begeleiding. De speciale scholen voor SBO en SO leveren via deze ambulante dienst met hun expertise ondersteuning aan de basisscholen. Ambulante begeleiding draagt bij aan de verbreding van de zorg voor leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte op de basisschool. Dit wordt bereikt door het vergroten van de deskundigheid van de groepsleerkracht. Ook begeleiding van peuters in de aanloop naar het (speciaal) basisonderwijs behoort tot de mogelijkheden.

In de regio Zeeland heeft Berseba contacten met de diverse instanties die een rol spelen in de ondersteuning van kinderen. Dit zijn de gemeenten (via de CJG’s = centra voor jeugd en gezin) en jeugdzorginstanties. Ook is er afstemming met speciale scholen in de regio, de regionale ambulante begeleidingsdiensten en regionale samenwerkingsverbanden.