Het Loket

Algemene informatie over het loket kunt u vinden onder Het Loket op de homepage van Berséba.

Loket Zeeland

In de regio Zeeland werken we met een onderwijszorgloket. Bij dit loket kunnen scholen (en ouders) de vragen neerleggen waar ze op schoolniveau niet uitkomen. De centrale figuur in het loket is de zorgmakelaar.

Bij het loket kunnen via internet (Kindkans) leerlingen aangemeld worden. Uiteraard is het ook mogelijk telefonisch of per mail vragen voor te leggen. Voor ouders en scholen is een informatiefolder beschikbaar waarin de werkwijze van het loket wordt uitgelegd:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u specifieke vragen over de mogelijkheden binnen de regio dan kunt u contact opnemen met de zorgmakelaar C.A. van de Berge, telefonisch: 06-52581166 of per mail. Secretariaat: 06-51600309 of per mail

 

DOCUMENTEN LOKET

Scholen kunnen leerlingen aanmelden (via Kindkans) bij het loket Berseba, regio Zeeland. Het loket vergadert één keer per maand. (planning). Hieronder treft u de documenten aan die bij de aanmelding gebruikt (kunnen) worden.

  • Bij aanmelding van een kind, wat nog niet op school zit, dient de Peutervragenlijst ingevuld te worden
  • Handleiding  voor aanmelding van een kind bij het loket via ParnasSys en Kindkans.
  • Voor het invullen van het  ZOZ-invulformulier   (Zeeuws Onderwijszorgdocument) zie Handleiding.
  • Toestemmingsverklaring: Ouders/verzorgers dienen de toestemmingsverklaring bij loketaanmelding van hun kind te tekenen.
  • Document aanvraag Groepsarrangementen.

Het document Criteria en arrangementen (versie 04-2021) laat zien welke arrangementen via het loket beschikbaar zijn. Tevens geeft dit document inzicht in de randvoorwaarden waaronder extra ondersteuning door het loket wordt toegekend.

Het stappenplan aanvragen extra ondersteuning Berséba regio Zeeland ziet er als volgt uit: