Documenten

Regioplan

Naast het landelijke ondersteuningsplan van Berseba is er een jaarplan voor regio Zeeland. In dit plan staat de regiospecifieke uitwerking van het landelijke beleid. Daarnaast worden elk jaar de projecten/activiteiten in dit plan beschreven.

Regioplan Zeeland Berseba 2020-2021

Regiobeleid in beeld

 

Hoogbegaafdheid

Beleid en praktijk hoogbegaafdheid krijgt vorm op onze scholen. Er zijn verschillende activiteiten die we in uitvoeren op het niveau van de regio.

Expertise:                                                                                                                                                                                Ter ondersteuning van beleid en expertise op school en op regioniveau hebben we een netwerk van Talentcoaches. We bieden scholen een opleiding om expertise te verwerven ten aanzien van hoogbegaafdheid. In deze poster is het beleid en relevante informatie opgenomen.

Extra ondersteuning:
Hoogbegaafde kinderen die extra ondersteuning nodig hebben kunnen een arrangement in middelen en ambulante begeleiding ontvangen. De aanvragen verlopen via het loket van Berséba. In deze poster is de ondersteuningsroute opgenomen.

PO-VO doorgaande lijn:
Onder de naam Jex werken we met een plusklas po-vo. Hoogbegaafde kinderen die extra ondersteuning nodig hebben kunnen voor schooljaar 2022-2023 geselecteerd worden voor Jex.

 

Kwaliteitszorg

De wijze waarop we kwaliteitszorg vorm en inhoud geven zijn in het Regioplan beschreven. Documenten die bij de uitvoering van de zelfevaluatie en de kwaliteitsaudits gebruikt worden zijn:

2017 Vragenlijst zelfevaluatie zeeland

2017 Agenda audit zeeland

2017 Opvraag documenten audit zeeland