Documenten

Regioplan

Naast het landelijke ondersteuningsplan van Berseba is er een jaarplan voor regio Zeeland. In dit plan staat de regiospecifieke uitwerking van het landelijke beleid. Daarnaast worden elk jaar de projecten/activiteiten in dit plan beschreven.

Regioplan Zeeland Berseba 2020-2021

Regiobeleid in beeld

 

Kwaliteitszorg

De wijze waarop we kwaliteitszorg vorm en inhoud geven zijn in het Regioplan beschreven. Documenten die bij de uitvoering van de zelfevaluatie en de kwaliteitsaudits gebruikt worden zijn:

2017 Vragenlijst zelfevaluatie zeeland

2017 Agenda audit zeeland

2017 Opvraag documenten audit zeeland