Planning & Activiteiten

NETWERKEN

De data en vergaderlokaties van het netwerk interne begeleiders en het directienetwerk:                                                                                                                                                            Jaarplanning netwerk ib-ers | directienetwerk

 

LOKET

Vergaderlocatie:

Gebouw Bijéén, Elstarstraat 1a, Kapelle                                                                                                                                                                                                                                                              De planning van Loket Zeeland kunt u downloaden:

 

Nascholing  Ondersteuning en Onderwijs

Jaarlijks biedt Berséba-Zeeland in collegiale samenwerking met Colon een aantal nascholings- en (leer-)netwerktrajecten aan. We brengen het Aanbod Leren & Ontwikkelen en de jaarkalender 2021-2022 graag onder uw aandacht.