Route naar het SOP: de essentie

Woensdag 19 september jongstleden hebben we met bijna alle scholen in onze regio stil gestaan bij:
a. het proces om te komen tot een schoolplan en SOP (schoolondersteuningsprofiel)
b. hoe e.e.a. werkt aan instrumentarium: WMK, MSP (mijn schoolplan) én SOP. Daarnaast ook hoe e.e.a. aan elkaar verbonden is.
Eerder is hierover ook uitgebreid gecommuniceerd via mails en nieuwsberichten.

We hebben u beloofd dat we (nogmaals) kort zouden aangeven wat u bieden én wat we van de scholen verwachten.
Wat we bieden:
Berséba heeft voor alle Bersébascholen een contract gesloten voor: Parnassys/WMK, MSP en Ultimview. Zie ook het nieuwsbericht hierover.
We verwachten dit schooljaar dat alle scholen:
1. SWOT deel A invullen en digitaal delen met de regiomanager. Document komt terug in de persoonlijke bezoeken (en evt. na goedkeuring in de intervisie bezoeken). Uiterlijk tegelijk met het SOP.
2. Een SOP opstellen binnen MSP en een digitale afdruk daarvan ergens  in april / mei 2019 delen met de regiomanager.
3. Daarnaast beschikken we graag over alle schoolplannen zodat we een regio-inventarisatie kunnen maken op thema niveau.

Dit of volgend schooljaar:
4. De vragenlijst basiskwaliteit (of de essentie / samenvatting daarvan) invullen als complete vragenlijst binnen WMK of de essentie daarvan overnemen in het SOP.
4. De vragenlijst basisondersteuning invullen als vragenlijst binnen WMK.
Beide vragenlijsten staan in WMK, te vinden bij de vragenlijsten als u zoekt op het zoekwoord Berséba. Beide SWOT’s (A en B) zijn daar ook te vinden. Overigens adviseren we om SWOT A digitaal in Word in te vullen omdat u daar per vraag uw afweging kunt aangeven én de scoring in WMK kan een wat vertekend beeld geven. 
Uitkomsten van beide vragenlijsten komen ‘automatisch’ in het SOP. Bij een deel van de scholen mogelijk dit jaar al, bij de rest in principe volgend schooljaar.

Wat betreft de vragenlijsten basiskwaliteit en basisondersteuning:
Deze vragenlijsten vervangen alle vragenlijsten die in NO gehanteerd werden.
Daarnaast is het uitgangspunt dat de scholen zelf hun interne kwaliteitszorg vormgeven met instrumenten/vragenlijsten/werkwijzen die men zelf kiest.
Optie 1: dat kan / mag WMK zijn. In dat  geval is het heel makkelijk om de basiskwaliteit vragenlijst cyclisch in te vullen. De vragenlijst basisondersteuning binnen WMK is voor alle scholen ‘verplicht’.
Optie 2: kiest de school er voor om iets anders als WMK te gebruiken, dan vragen we de uitkomsten van hun interne systeem over te zetten in (de essentie van) de vragenlijst basiskwaliteit (ws. op hoofdthema’s in het SOP in te vullen, exacte werkwijze volgt nog). Scholen die een audit hebben gehad, hebben dat tot nu toe (tijdelijk) in een Word bestand gedaan in het zgn. auditkader. 

Voor beide opties geldt dat de vragenlijst basisondersteuning verplicht is.

Vragen? We horen het graag!