Ruim 200 leerkrachten vullen peiling passend onderwijs in

De teller van onze ‘peiling passend onderwijs’ staat inmiddels op 369 ingevulde vragenlijsten. Nieuwsgierig naar de stand van zaken en eerste uitkomsten?! Lees snel verder!

Waarom deze peiling?
Na de zomer hoopt de minister de Tweede Kamer het onderzoeksrapport te overhandigen van een meerjarig onderzoek naar Passend Onderwijs in Nederland.
Naast deze landelijke evaluatie over passend onderwijs is Berséba ook heel benieuwd naar de ervaringen van teamleden van onze eigen scholen.

Een tussenstand
Op dit moment hebben 369 collega’s gereageerd. Wat heel mooi is: 54% van de respondenten is leerkracht. Dat zien we graag, want zij zijn immers de uitvoerders van passend onderwijs!
Er is tussen de vier regio’s van Berséba wel verschil in de hoeveelheid reacties. Op dit moment is er sprake van de volgende verdeling:

Regio Noordoost: 17,62%
Regio Midden: 37,4%
Regio Randstad: 17,89%
Regio Zeeland: 25,4 %

Gemiddeld geven de respondenten de uitvoering van passend onderwijs op hun school een prachtige voldoende: een 7,8.
Het vragen naar mooie ontwikkelingen én tips levert heel wat mooie, inhoudsvolle en concrete zaken op. Nieuwsgierig naar deze inhouden? Houd dan de nieuwsbrief èn de schoolbrievenbus in de gaten. Voor de zomer volgt een eerste inhoudelijke terugkoppeling en na de zomer een eenvoudige samenvatting. Deze is beschikbaar voor iedere school.

Wat gaat Berséba met de uitkomsten doen?
De uitkomsten geven regionaal en landelijk op een aantal thema’s een goed beeld van de situatie. Nog belangrijker is dat het Berséba een eerste aanzet geeft voor de doordenking van het nieuwe ondersteuningsplan (2022-2026). Vanaf het najaar van 2020 starten we al met de eerste brainstorm. Daarnaast hopen we in elke regio tussen november 2020 en het voorjaar van 2021 in gesprek te gaan met de scholen over de resultaten van deze enquête.

Op weg naar…. 1000 reacties…?
Het zou enorm mooi zijn als de teller halverwege juni 2020 de grens van 1000 evaluaties passeert. Uiteraard vanuit alle regio’s. Daag uw teamleden uit om de peiling in te vullen! De peiling is bereikbaar via deze link.