Subsidieregeling extra ondersteuning

Het sluiten van de scholen heeft een flinke impact gehad op leerlingen, gezinnen, scholen en teamleden. Toch wijzen de eerste berichten erop, dat bij een groot deel van de leerlingen de ontwikkeling bij thuisonderwijs goed is gegaan. Tegelijk geldt dit niet voor alle kinderen. Daarom heeft het Ministerie een subsidieregeling gepubliceerd.

Het kabinet investeert bijna € 500 miljoen extra in het onderwijs vanwege de coronacrisis. Hiervan wordt € 244 miljoen geïnvesteerd in een subsidieregeling voor primair onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo om extra ondersteuning te bieden aan kinderen, leerlingen en studenten die dat vanwege de coronacrisis nodig hebben.

De Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020 -2021 is bedoeld voor het organiseren van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in de periode van de zomervakantie 2020 tot aan de zomervakantie 2021. Alle informatie over dit steunpakket staat sinds 25 mei online. Deze informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid. Daar vindt u ook veel gestelde vragen. De eerste subsidieaanvragen kunnen vanaf 2 juni 2020 worden ingediend.