Terugblik ALV 17 juni jl.

Op maandag 17 juni jl. vond de 7e Algemene Ledenvergadering van Berséba plaats. Van de 120 schoolbesturen die lid zijn van onze vereniging waren er 23 aanwezig. In het eerste deel van de vergadering zijn de jaarstukken toegelicht en -na het beantwoorden van een enkele vraag- goedgekeurd.

Tijdens het tweede deel van de vergadering gaf Dr. R. Bisschop een toelichting op de ontwikkelingen in de Tweede Kamer m.b.t. passend onderwijs. Na de korte inleiding van de heer Bisschop gingen de heren Bisschop en Van Leeuwen in gesprek met de aanwezigen.

Het verslag van deze vergadering is te lezen op de pagina van de Algemene Ledenvergadering. Daar vindt u ook de PowerPointpresentatie van het eerste deel van deze vergadering.