Terugblik ALV 26 oktober jl.

Op maandag 26 oktober jl. vond de 8e Algemene Ledenvergadering van Berséba plaats. Vanwege de maatregelen rondom COVID19 werd er digitaal vergaderd. Van de 120 schoolbesturen die lid zijn van onze vereniging namen er 19 deel aan deze digitale vergadering. De jaarstukken van de Vereniging werden toegelicht en -na het beantwoorden van een enkele vraag- goedgekeurd.
Het verslag van deze vergadering is te lezen op de pagina van de Algemene Ledenvergadering.