Terugblik teamconferentie SAM 3 oktober 2018

We mogen terugzien op een mooie teamconferentie in regio Noordoost. Alle deelnemers ontvangen een evaluatiemail mét daarin ook verwijzingen naar een blog over deze dag én digitale informatie van bijna alle workshops. De blog kunt u hier vinden én de workshopinfo onderaan dit bericht.

We zouden het enorm op prijs stellen als deelnemers de evaluatie in zouden vullen. Dat helpt ons (SAM en Berséba Noordoost) om dit soort bijeenkomsten nog beter af te stemmen op de scholen.

Alle digitale informatie van de workshops vindt u hieronder, u kunt gericht die info downloaden die voor u zinvol is, deze info zal rond de kerst weer verwijdert worden:
De hoofdlezing van Kees Ritmeester:

1  Opstellen schoolplan
4  Nieuwe media in de les
5  Mijn prachtige, hondse baan
6  Gepersonaliseerd onderwijs
7  Spel(ontwikkeling) bij kleuters
8  Woordenschatonderwijs
9  Alle kinderen betrokken bij de (reken)instructie
10  Je taalonderwijs bij de tijd
11  Een lerende cultuur voor iedereen (nog niet beschikbaar)
12  Identiteit, attitude en karaktervorming
13  Lastig gedrag? Anders kijken, luisteren, doen!
14  Wat doet jouw gedrag met het gedrag van leerlingen? (nog niet beschikbaar)
15  Communicatie met ouders van hoogbegaafde kinderen
17  zie workshop 25
18  Onderwijsassistenten anno 2018
19  Leiders en lijders: leiderschap beïnvloeden (en bijlage)
20  Passend Onderwijzen: omgaan met gedragsproblemen
21  Werken aan ouderbetrokkenheid, onmisbaar!
22  Goed onderwijs zichtbaar maken
23  Het ‘vermeiden‘ van jongens
24  Coöperatieve spellen bij kleuters
25  Reflect – leren: hoe doen leidinggevenden dat bij leraren?
26  Samenwerken aan een zorgvuldige overgang van PO naar VO en uitwerking.
27  Wel een plusklas, waarom geen klusklas?
28  Hoe leerlingen (niet) leren?!
29  Van werkdruk naar werkplezier
30  Een hechtingsprobleem, wat nu? Bijlage 1, 2 en 3.