Toezicht op de zorgplicht

Met ingang van 1 november 2019 houdt de inspectie toezicht op de naleving van de zorgplicht. Dit toezicht is een onderdeel van het vierjaarlijks onderzoek of de voorbereiding op dat onderzoek. Het toezicht richt zich op de naleving van de wettelijke eisen voor zorgplicht. Als de inspectie tekortkomingen constateert, treedt zij handhavend op. Op de site van de inspectie staat over deze thematiek meer informatie.