Uitwisseling ontwikkelingsperspectief met BRON

Vanaf het schooljaar 2017/2018 werken we binnen Berséba met het ontwikkelingsperspectief (OP) van ParnasSys. Voor het opstellen hiervan is een handleiding beschikbaar.

Er zijn verschillende aanleidingen om een OP op te stellen:

  • Een leerling heeft een eigen leerroute.
  • Er is bij de inspectie instemming gevraagd om de onderwijstijd voor een leerling te onderschrijden.
  • Er wordt een aanvraag gedaan bij het SWV voor extra ondersteuning in de vorm van een arrangement of een toelaatbaarheidsverklaring.

In alle situaties waarbij extra ondersteuning van Berséba wordt ingezet, is een OP nodig. Dit is weergegeven in een stroomschema.

Af en toe krijgen we vragen over de uitwisseling met BRON. Het leek ons daarom goed om de scholen opnieuw te wijzen op de afgesproken werkwijze. Na het invullen van de gevraagde info én nadat de informatie opgeslagen is via de knop ‘opslaan’, wordt er een bericht klaargezet voor de uitwisseling met BRON. Een korte toelichting waar e.e.a. staat in ParnasSys kunt u vinden in deze bijlage.